• научна конференция
Цел на конференцията

Научно-практическата конференция
"Кариерни възможности, стратегии и иновации - 2023"
има за цел да представи резултатите на изследователи от академичната среда и бизнеса, относно съвременните възможности за професионално развитие на младите таланти в България.
Спецификата за придобиване на висше образование, на ниво университет, съчетано с национална програма за придобиване на практически опит в реална работна среда създава уникална възможност за обучение във всички професионални направления.
Установяване и споделяне на добрите практики за успешна професионална реализация на бъдещите специалисти е търсен елемент в посока на дългосрочно икономическо развитие и устойчивост.

Тематични направления


Акценти

Конференцията поставя фокус върху:

  • Стимулиране на обмена на информация и идеи между висшите училища за подпомагане на професионалната реализация на студентите
  • Съвременни тенденции и изисквания за професионално развитие, според работодателски организации и потребители на кадри
  • Изграждане на партньорски мрежи с регионални и национални институции за подпомагане на кариерното развитие на млади специалисти
Организатор

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
с подкрепата на

  • Министерство на образованието и науката
  • Община Бургас
  • КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
    Регионална организация - Бургас

място на провеждане

2024
Бургас